Grunnleggende utregninger

Gamma-funksjonen: Γ()

Fordelinger for Bernoulli-prosesser

Binomisk fordeling: bin(n,p)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: n= , p=
Punktsannsynlighet, bin: n= , p= , x=
Kumulativ beregning, BIN: n= , p= , x=

Negativ binomisk fordeling: nb(k,p)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k= , p=
Punktsannsynlighet, nb: k= , p= , x=
Kumulativ sannsynlighet, NB: k= , p= , x=

β-fordeling: β(a,b)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: a=, b=
Kumulativ sannsynlighet, I: a= , b=, x=
Invers kumulativ sannsynlighet, I-1: a= , b=, p=

Beta-binomisk fordeling: βb(a,b,n)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: a=, b=, n=
Punktsannsynlighet, βb: a=, b=, n=, x=
Kumulativ beregning, BB: a=, b=, n=, x=

Beta-negativ binomisk fordeling: βnb(a,b,k)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: a=, b=, k=
Punktsannsynlighet, βnb: a=, b=, k=, x=
Kumulativ beregning, BNB: a=, b=, k=, x=

Fordelinger for Poisson-prosesser

Poisson-fordeling: poisλ(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: λ=
Punktsannsynlighet, pois: λ=, x=
Kumulativ beregning, POIS: λ= , x=

Gamma-fordeling: γ(k,λ)(x)

(spesialformer er Erlang, Eksponential og χ2-fordeling)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k=, λ=
Kumulativ beregning, Γ: k=, λ=, t=
Kumulativ beregning, Γ-1: k= , λ=, p=

Gamma-gammafordeling: gγ(k,κ,λ)(x)

(også kjent som Beta II-fordeling)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k=, κ=, λ=
Kumulativ beregning, GΓ: k=, κ=, λ=, t=

Negativ binomisk fordeling: nb(k,p)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k= , p=
Punktsannsynlighet, nb: k= , p= , x=
Kumulativ beregning: k= , p= , x=

Gaussiske prosesser

Normalfordeling: φ(μ,σ)(x)

(tegnet N brukes ofte i stedet for φ)

Plott av sannsynlighetsfordeling: μ=, σ=
Kumulativ beregning, Φ: μ= , σ=, x=
Invers kumulativ beregning, Φ-1: μ= , σ=, p=

Gamma-fordeling: γ(k,λ)(x)

(spesialformen χ2 brukes ofte for gaussiske prosesser)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k=, λ=
Kumulativ beregning, Γ: k=, λ=, t=
Kumulativ beregning, Γ-1: k= , λ=, p=

Student's t-fordeling: t(μ,σ,ν)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: μ=, σ=, ν=
Kumulativ beregning, T: μ= , σ=, ν=, x=
Invers kumulativ beregning, T-1: μ= , σ=, ν=, p=

Andre fordelinger

Weibull-fordeling: weib(k,λ)(x)

Plott av sannsynlighetsfordeling: k=, λ=
Kumulativ beregning, WEIB: k=, λ=, x=
Invers kumulativ beregning, WEIB-1: k=, λ=, p=